sluiten X

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie

Artikel afbeelding

Cost control & onderhoud

Een belangrijk en actueel thema binnen het vakgebied Enterprise Asset Management en Maintenance Management is vanzelfsprekend kostenbeheersing. Omdat er in onderhoud veel onvoorziene kosten zijn (stilstand/storingen), is het juist nu van groot belang om in control te zijn.

Enterprise Asset Management (EAM) systeem

Met een EAM systeem weet u zeker dat u de volledige levenscyclus van uw kostbare assets of installaties kunt benutten. U heeft overzicht van wat u aan assets in beheer heeft. Dit kunnen ‘vaste’ assets (zoals machines, bruggen of andere installaties) of ‘bewegende’ assets (zoals vrachtwagens) zijn. Met een specifieke softwareapplicatie voor Enterprise Asset Management kunt u plannen, monitoren, optimaliseren en onderhoudswerkzaamheden uitvoeren. U legt vast wat de kosten zijn en weet wanneer u moet ingrijpen als het gaat om lange termijn onderhoud, korte termijn werkzaamheden en vervangingsaankoop van uw assets. U stuurt op performance en bent zodoende in staat om processen te verbeteren. Met als doel om ervoor te zorgen dat de kostbare investeringen van uw organisatie tot hun recht komen.

Onderzoek naar trends in Enterprise Asset Management

Afgelopen september heeft Ultimo Software Solutions (leverancier van het EAM-systeem Ultimo) het Enterprise Asset Management (EAM) Trendrapport 2020 gepubliceerd. Dit rapport staat in het teken van de belangrijkste ontwikkelingen binnen het EAM-vakgebied, waarbij de focus ligt op vijf centrale thema’s: uptime, kostenbeheersing, levensduur van assets, veiligheid en kennis & technologie.

Hoe zal de asset manager van de toekomst succesvol blijven in een wereld vol verandering en automatisering? Dat was de centrale vraag, die als leidraad is genomen bij het samenstellen van dit trendrapport. Deze vraag is ook gebruikt in het marktonderzoek, waaraan ongeveer 250 asset managers in Nederland, Duitsland, België en het Verenigd Koninkrijk medio mei hun medewerking hebben verleend. In een brede context is de deelnemers gevraagd in te gaan op vraagstukken, waar zij nu mee worstelen, welke thema’s nu en in de toekomst belangrijk zijn en welke invloed automatisering heeft op het dagelijkse werkleven. Naast het marktonderzoek zijn vele interviews afgenomen met experts en is uitgebreid desk research gedaan. Ook de expertise van de organisatie zelf is meegenomen in het onderzoek.

Uitgelicht: verschuiving naar kostenbeheersing

Door de huidige Covid-19 problematiek en de economische recessie die gaande is, zal de prioriteit waarschijnlijk snel verschuiven naar nog meer kostenbeheersing. Maar wil je in economisch zware tijden kunnen besparen op onderhoud of asset management in het algemeen, dan moet je wel eerst weten waar de kosten nou echt in zitten. Wanneer de economie begint af te koelen en er sprake is van overcapaciteit, dan gaat het meer om directe kosten (interne uren, inhuur contractors, materiaal & inkoop van onderdelen, gereedschappen, etc.). Als de economie weer opbloeit en er sprake is van hoogconjunctuur, dan is stilstand weer erg funest. Als de stilstand niet wordt meegerekend, is preventief onderhoud duurder dan correctief onderhoud. Het is daarom belangrijk om te weten waar de kosten precies in zitten.

De vijf belangrijkste conclusies in het EAM Trendrapport op het gebied van Cost Control:

  1. Kostenbeheersing is één van de belangrijkste doelen voor de EAM-markt, nu en in de toekomst. Door Covid-19 problematiek en de economische recessie die hieruit volgt, zal de prioriteit nog meer verschuiven naar kostenbeheersing.
  2. Een EAM-systeem biedt handvatten om de kosten zorgvuldig te registreren. Uit het marktonderzoek blijkt dat hier nog werk aan de winkel is voor asset managers. Want alleen door kosten zorgvuldig vast te leggen is er inzicht. Inzicht om bijvoorbeeld het juiste evenwicht tussen uptime en de hoeveelheid (preventief) onderhoud (en bijbehorende kosten) te bepalen.
  3. Het zorgen voor effectieve planningen, efficiënt magazijnbeheer, inzichtelijk contractenbeheer en de juiste voorraadniveaus is ontzettend belangrijk als het gaat om kostenbeheersing.
  4. Steeds meer organisaties maken gebruik van mobiele toepassingen in het werkveld. Door mobiele oplossingen beschikken werknemers over real-time informatie, kunnen werknemers efficiënter en flexibeler werken en door de registratie van werkzaamheden (en dus ook kosten) wordt er meer inzicht gecreëerd.
  5. Wat betreft de toepassing van nieuwe technologieën springen de toepassing van Big Data en Business Intelligence eruit. Met die grote hoeveelheden data en met geavanceerde analysetechnieken valt nauwkeuriger dan ooit te voorspellen wanneer een asset dreigt te falen en hoe onderhoud slimmer ingericht kan worden op basis van de data-analyse. Cost control begint bij een gedegen analyse van de gemaakte kosten. Business Intelligence helpt bij het vinden van de oorzaken achter (te) hoge onderhoudskosten. Asset managers hechten ook veel waarde aan het werken in de Cloud. Op termijn verwachten diverse marktpartijen dat de toepassing van Smart Maintenance in combinatie met technieken als Virtual & Augmented Reality, Artificial Intelligence, IoT en Robotica een vlucht gaan nemen. Dit kan de asset manager helpen bij het beter beheersen van de kosten.

EAM trendrapport kosteloos beschikbaar

Het beheersen van de kosten is één van de belangrijkste opdrachten voor de asset manager, maintenance manager of facility manager in economisch zware tijden. Toch zijn er ook andere aspecten belangrijk: optimale uptime van assets, een veilige werkomgeving verzorgen, het maximaliseren van de levensduur van assets en de toepassing van kennis en  nieuwe technologie.

Wilt u hier meer over lezen? En deze aspecten direct toepassen in de praktijk? Download dan kosteloos het EAM Trendrapport 2020 en stel u zelf op de hoogte van de laatste trends en inzichten.

Bezoek www.ultimo.com/trendrapport.

Over Ultimo Software Solutions

Ultimo Software Solutions is leverancier van het nummer 1 flexibele Enterprise Asset Management (EAM) Cloud platform Ultimo. De meer dan 2.000 klanten in Manufacturing, Healthcare, Logistics, Infra en Utilities realiseren met behulp van de software vele voordelen, zoals het verhogen van de uptime, het beheersen van de kosten, het verhogen van de levensduur, het voldoen aan wet- en regelgeving en het zorgdragen voor een veilige werkomgeving. En dat met een ongeëvenaarde TCO door korte implementaties, naadloze integraties en self service applicatiebeheer. De organisatie is sinds 1988 actief en heeft vestigingen in Nederland, België, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk.

Op October 20, 2020